Grupperådet

Grupperådet – Gruppens Bestyrelse

Hos KFUM spejderne har hver gruppe en øverst ledelse, et såkaldt Grupperåd. Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske og moralske ansvar for gruppens arbejde.

Hvem er med i grupperådet?

Gruppens Ledelse, dvs. Formanden, Kassereren, Gruppelederen. (Forretningsudvalg)

Formand og Kasserer, er valgt mellem forældre. Gruppeleder er valg af Lederne.

Forældrerepræsentanter. (forældre til medlemmer i gruppen)

Hytteforvalter, repræsentant for medlemmer over 15 år, og alle vores ledere m.m.

Medlemmerne vælges på et gruppemøde (generalforsamling), i starten af året. og bliver valgt for en 2 årig periode. Det er forældrene eller spejdere over 18 år der kan vælge personer ind i grupperådet.

Grunden til at der skal være forældre med i Grupperådet, er at man kan følge med i hvad der sker i gruppen, og kan have indflydelse på gruppens udvikling, på børnenes vegne.

Derfor er det vigtigt at man som forældre møder op til gruppemødet, og er med til at bestemme hvem der sidder i grupperådet.

Hvad sker der på et grupperådsmøde? (bestyrelsesmøde)

  • Formanden, gruppelederen og enhedslederne fortæller, hvad der er sket i gruppen siden sidst.
  • Kassereren fremlægger det foreløbige regnskab.
  • Enhederne kan også bede om ekstra penge til den ene eller anden aktivitet
  • Der orienteres om hvad der sker af aktiviteter i gruppen, weekendture, PR mm.
  • Der skal tages stilling til fremtidige større projekter, som skal ske i gruppen.
  • Der afholdes mindst et grupperådsmøde hvert kvartal, og det er grupperådsformanden der indkalder til grupperådsmødet.

På spejdernet.dk, kan ses Lovene for KFUM-spejderne i Danmark”.