Brugerrådet

Hver forening på Roskilde Kro har 1-2 repræsentanter i Brugerrådet. Rådet holder 6-10 møder om året og står for den daglig kontakt til kommunen, samt står de også for vedligeholdelsesarbejde af Roskilde Kro.

Brugerrådet laver også fælles arrangementer så som grøn dag, høstfest og juletræsslag.

Brugerrådet har også en Facebook side. Siden hedder: Roskilde kro

I øjeblikket har KFUM 2 repræsentanter i rådet, Susanne Lind og Gorm Christiansen, Susanne er formand for rådet.