KFUM Spejderne i Albertslund

Spejder – “Safari” (5. – 8. klasse)

Spejderenheden er for dem, der går i 5. – 8. klasse (ca. 11 – 14 år). I Albertslund Gruppe kalder vi denne enhed for ”Safari”.

Vi holder møde hver tirsdag kl. 19:00 – 20:30.

Hos Safari introduceres man for patruljesystemet. Man opdeles i patruljer, som hver har en bandeleder og bandeassistenter. Banden er den trygge, faste ramme for ulvenes spejderliv, og man lærer at samarbejde i banderne.

Hos Safari er vi én patrulje, og vi mener at børn bedst lærer fra andre børn. Derfor deler vi os ofte op i to eller flere grupper anført af en patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA). PL og PA får lov til at planlægge deres egne møder, hvor lederne træder lidt i baggrunden, og børnene får lov at føre an.

Vores ledere går meget op i at uddanne sig og blive bedre, og børnene er også meget velkomne til at deltage i nogle af de kurser som De Grønne Spejdere tilbyder, som f.eks. Roland 1 og 2, som man kan læse mere om her.

Vi laver alle mulige aktiviteter, og børnene bliver opfordret til at fortælle, hvis de synes at noget har kørt rigtigt godt, eller lidt mindre godt. Vi laver både praktiske ting, hvor vi lærer noget, som fx pionering eller førstehjælp, men vi leger selvfølgelig også en gang imellem, laver forskellige løb, bygger ting og træner andre spejderfærdigheder.

Vi tager forskellige mærker til vores uniform, bl.a. er også nogle, der vælger at tage Spejd365-mærket, som går ud på at man skal have sit spejdertørklæde på i et år.

Vi tager også på ture og på weekender sammen med vores andre enheder, hvor vi både laver noget sammen og hver for sig i tropperne.

Vi arbejder efter princippet “Learning by doing” – Man lærer bedst ved at prøve tingene i praksis.


Tropsleder
Martin Lund
Mobil: 27 84 09 99
E-mail: lund@albertslund-spejder.dk

Tropsassistent
Brian Jensen
Mobil: 30 44 58 28
E-mail: brian@spejder.net