KFUM Spejderne i Albertslund

Gruppeledelsen

Gruppelederens hovedopgaver er at “tage sig af” ledernes og enhedernes trivsel, at sikre at lederne og spejderarbejdet som helhed fungerer godt. En vigtig del af opgaven er at opmuntre lederne til at videreuddanne sig, og søge inspiration på kurser og distriktsarrangementer.

I øvrigt er gruppelederen gruppens kontaktperson til korpset. Alle udsendelser og korrespondance fra korpset til gruppen bliver normalt sendt til gruppelederen.

Som gruppeleder (GL) og gruppeassistent (GA) kan man opfatte sig selv som ledernes “Patruljeleder og -assistent”. Denne “patruljeledelse” er et serviceorgan for gruppens øvrige ledere. Opgaverne er mangfoldige, men det er vigtigt, at GL/GA ser det som deres meget vigtige opgave, at ledermiljøet er præget af udvikling og kvalitet. Efterfølgende er nævnt nogle af de ansvarsområder som GL/GA har:

Ledermøder
Indkaldelse til og forberedelse af ledermøder. Ledermøderne skal være godt forberedte, så man undgår at tage beslutninger på et for løst grundlag.

Lederhvervning
Det er en god ide at føre en liste over, hvilke ledere man kan forvente at have frem i tiden og så man i god tid kan finde afløsere. En måde at få dette overblik er ved at afholde ledersamtaler. Dette kan også sikre, at nye ledere får en god introduktion til ledergerningen.

Lederuddannelse

Medlemshvervning
At sørge for at enhederne bliver fyldt op, bl.a. ved at iværksætte medlemsfremmende aktiviteter flere gange årligt.

Distrikt
Modtage post og melde tilbage. Sørge for størst mulig deltagelse i distriktets arrangementer.

Korpset

Sørge for bladbestilling/medlemsregistrering

  • Ildhu
  • Præsentere nyudgivelser fra 55° NORD
  • Spejderhjælp
  • Landslotteri
  • Landsmøde
  • osv.

 

Gruppeleder
Martin Lund
Mobil: 27 84 09 99
E-mail: lund@albertslund-spejder.dk


Gruppeassistent
Casper Sørensen
Mobil: 31 69 38 61
E-mail: casper@housekeeping.dk