KFUM Spejderne i Albertslund

Gruppebestyrelsen

Hos KFUM-Spejderne har hver gruppe en bestyrelse, som er den øverste ledelse i gruppen. Bestyrelse har det fulde juridiske, økonomiske og moralske ansvar for gruppens arbejde.

Hvem er med i bestyrelsen?

  • Gruppens forretningsudvalg, dvs. formanden, kassereren og gruppelederen (formand og kasserer er valgt af forældre, gruppeleder er valg af lederne)
  • Forældrerepræsentanter (forældre til medlemmer)
  • Alle vores ledere

Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, på en generalforsamling i starten af året. Det er forældre til medlemmer og spejdere over 18 år der kan vælge personer ind i bestyrelsen.

Grunden til at der skal være forældre med i bestyrelsen er, at man kan følge med i, hvad der sker i gruppen og have indflydelse på gruppens udvikling, på børnenes vegne. Derfor er det vigtigt at man som forældre møder op til generalforsamlingen, for at være med til at vælge, hvem der bliver valgt ind i bestyrelsen.

Hvad sker der på et bestyrelsesmøde?

  • Formanden, gruppelederen og enhedslederne fortæller hvad der er sket i gruppen siden sidst
  • Kassereren fremlægger det foreløbige regnskab
  • Enhederne kan bede om ekstra penge til en aktivitet
  • Der orienteres om, hvad der sker af aktiviteter i gruppen – weekendture, PR m.m.
  • Der tages stilling til fremtidige større projekter, som skal ske i gruppen
  • Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal, og det er formanden der indkalder til mødet

Lovene for KFUM-Spejderne i Danmark kan ses her.


Formand
Gorm Boje Christiansen
Mobil: 72 22 82 71
E-mail: gbc@cl-smed.dk

Næstformand
Erik Storm Lind
Mobil: 51 15 44 98
E-mail: erik@albertslund-spejder.dk

Kasserer
Per Thinglev Olsen
Mobil: 30 36 89 41
E-mail: per.thinglev@gmail.com

Medlem
Pernille Storm Lind
Mobil: 26 40 57 22
E-mail: fam.stormlind@gmail.comMedlem
Nina Høyer
Mobil:
E-mail: ninahojer@gmail.comMedlem
Rikke Olsen

Mobil:
E-mail: lilleg@hotmail.com


Revisor
Jens Pedersen
Mobil: 60 88 88 90
E-mail:

Ledere, se under:
Gruppeledelsen
Bæver
Ulv
Spejder – “Safari”
Senior – “Falcon”
Rover